Várfalsétány – projekt leírás

Sopron belvárosát egykor hármas várfalöv vette körül, amelyet az évszázadok során helyenként lebontottak, máshol beépítettek. A várfalöv tulajdonképpen a II. világháború pusztítása után lett láthatóvá, majd a Tűztorony melletti régészeti park kialakításakor egy jelentősebb szakaszát kiépítették. Már a 80-as években megszületett a terv, amely a várfalak teljes körüljárhatóságát, egy Várfalsétány kialakítását tűzte ki célul.

A terv azóta sem valósult meg, bár a soproniak újra és újra felvetették az ötletét a fejlesztések ügyében összehívott fórumokon. A várfalöv ma részlegesen és főleg nappal látogatható, de a sétány funkciónak nem felel meg, nagyobb részt elhanyagolt, a várfalat szegélyező épületek közül több rossz állapotú. Egyes szakaszain a magántulajdonosok szép romantikus tereket építettek ki a sétányhoz kapcsolódva, terasszal, üzletekkel, vendéglátóhelyekkel. Ez azonban csak a kibontott falszakaszoknál volt lehetséges.

A fejlesztés célja a hármas falív körbejárhatóvá tételével egy sétány kialakítása, amely egyrészt láthatóvá teszi Sopron középkori védelmi rendszerét, bemutatja a városfejlődés történelmi kontinuitását a Borostyánkőút római kori emlékétől napjainkig.

Másrészt a kulturált tér létrehozása segítheti további magánberuházások megvalósítását, üzletek, kávézók kialakítását, hasonlóképpen a már kiépített szakaszokhoz. Ezáltal a kellemes kikapcsolódás lehetőségét kínálja a soproniaknak és az idelátogató turistáknak.

A Várfalsétány kialakítása ösztönzően fog hatni a környező házak felújítására és a vendéglátók, szolgáltatók megtelepedése, azaz a környék felértékelődésére.

A Tűztorony mellől, a régészeti parkból induló sétány kialakításához 8-9 ponton kell beavatkozni, a várfalat eltakaró épületrészeket áttörni, illetve a hiányzó szakaszokat helyreállítani.
Gondoskodni kell a sétány világításáról, térfigyelőrendszer kiépítéséről, padok, utcabútorok elhelyezéséről. A sétányon – mint a régészeti park mentén jelenleg is – táblák kerülnek kihelyezésre, amelyek bemutatják a környék korábbi állapotát, leírják, ábrázolják a helyhez kapcsolódó történelmi eseményeket, legendákat.

A szerzőről