Projekt adatai

Projekt megnevezése: “A városközpont értékmegörző megújítása” kiemelt projekt

Azonosítója: NYDOP-3.1.1/b-2009-0002

Kivitelezés tervezett ideje: 2009.12.14 – 2011.10.15

Kedvezményezett: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, Sopron Fő tér 1.

Sopron, Fő tér burkolat- és közműcsere, díszvilágítás projektelem:

Generálkivitelező: KÖZGÉP Építő-és Fémszerkezetgyártó Zrt. Budapest,  XXIII. Haraszti út 44.

Felelő műszaki vezető: Schváb Zoltán FVM 01-54129 Tel: 1 8855444

Építésvezető: Erős Gábor 1/8855444

Műszaki ellenőr: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zRt. – Nyerges Tamás 1112 Budapest, Dió utca 3-5. www.ceh.hu

Felelős Építész Tervező: MÉRMŰ Építészeti és Környezetvédelmi Szövetkezet, Budapest, Battai lépcső 3. dr. Szűcs Endre É1-01-2153/00

Engedély határozat: KÖH 410/6630/01/2008

Sopron, Tűztorony szerkezet-helyreállítás, Sopron Tűztorony Fogadóépület rekonstrukciója és abban Turisztikai Központ kialakítása, és a Várfasétány jelenleg elzárt szakaszainak megnyitása projektelemek:

Generálkivitelező: Stettin-Hungária Kft., 9400 Sopron, Somfalvi u. 14.

Felelő műszaki vezető: Supka-Kovács Tamás MV-Ép/AM-MÉK 08-00095 Tel: 99 513290

Építésvezető: Trimmel Csaba Tel: 99 513290

Építés műszaki ellenőr: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zRt. – Nyerges Tamás 1112 Budapest, Dió utca 3-5. www.ceh.hu

Felelős Építész Tervezők:

Konstruma Kft. – Dr. Oláh M. Zoltán – Tűztorony, Fogadóépület felújítása
A2 Építésziroda Kft. – Fekete Szilárd – Várfalsétány kialakítása
MÉRMŰ Építészeti és Környezetvédelmi Szövetkezet – Dr. Szűcs Endre, Harsányiné Vladár Ágnes – Várfalsétány kialakítása

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 599.688.152 Ft

Támogató szervezet: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség –NFÜ- (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

Közreműködő szervezet: az NFÜ képviseletében eljáró Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6.
Aláírásra jogosult képviselője: Horváth Jácint – ügyvezető igazgató

A Támogató Nyugat-dunántúli Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban, és a megyei jogú városok szociális célú rehabilitációja” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett NYDOP-3.1.1/B-2009-0002 azonosító számon regisztrált, a Kormány 2008. szeptember 17-én, 1127/MeH/ 2008. számú emlékeztetőben nevesített a Nyugat-dunántúli Operatív Program 2007-2008 évi Akció Tervében nevesített, 2009. április 8. napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

„A városközpont értékmegőrző megújítása” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2009. év július hó 16. nap.

Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás, határozza meg.
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2006. év december hó 20. nap.

A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása
A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. év október hó 15. nap.
A támogatási szerződés módosítása: 2012. június 15.
A program tervezett végleges befejezésének határideje: 2012.december 15. 

A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege és jogcíme

A Projekt összköltsége 1.077.687.682,- Ft, azaz Egymilliárd-hetvenhétmillió-hatszáznyolcvanhétezer- hatszáznyolcvankettő forint.

A Projekt elszámolható költsége 1.077.687.682,- Ft, azaz Egymilliárd-hetvenhétmillió-hatszáznyolcvanhétezer-hatszáznyolcvankettő forint.
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének 55,65 %-a, de legfeljebb 599.688.152,- Ft, azaz Ötszázkilencvenkilencmillió-hatszáznyolcvannyolcezer-egyszázötvenkettő forint.

Az egyes projektelemek/ kedvezményezett:

 • Kulcspont kávézó kialakítása
  Gazdasági funkció/Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Fő téri utcaburkolat felújítása
  Gazdasági funkció/Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Múzeumi Információs és Fogadóközpont
  Közösségi funkció/Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Várfalsétány kialakítása
  Városi funkció/Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Fő téri utcaburkolat felújítása
  Városi funkció/Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Fő téri közmű csere
  Városi funkció/Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Tűztorony szerkezeti megerősítése
  Városi funkció/Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • ESZA típusú tevékenység
  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • ESZA típusú tevékenység
  Nyugat-Magyarországi Egyetem

Letölthető az Akció területi terv a városközpont értékmegőrző megújítására (PDF)

A szerzőről