A Tűztorony szerkezeti megerősítésének és felújításának utolsó szakaszába jutottunk

Teljes egészében kibontásra került a XIX. század végén befalazott kapu. A napokban elkészül az utolsó vasbeton ív is. Elkészült a Tűztorony speciális, szálerősítéses homlokzatvakolása, csupán a négyszögletes kaputest vakolása maradt hátra. A torony a meglévő vakolatszínhez hasonló, de friss halvány téglaszínt kapott. 2012. szeptember 14-én ünnepélyes keretek között és érdeklődők gyűrűjében „visszaszállt” a torony csúcsdíszét képező rézlemezből készült gömb és a kétfejű sas. A sasra erősített L alakú kis rézlemez dobozokba és a gömbbe időkapszulákat helyeztünk el, melyekben a csúcsdíszek levételénél talált relikviák mellett helyet kapott a város nevében íródott utókorban élőket üdvözlő levél, az ünnepségen megjelentekről készített fotó és más a Tűztorony felújításáról, a városról szóló dokumentumok mellett egy kékfrankos szőlővenyige és némi aprópénz forintban és euróban, valamint Sopron védőszentjéhez, Szent Mihály arkangyalhoz írt fohász.

Elkészült a toronysisak alsó nagydobjának részbeni rézlemez cseréje és javítása.

A nagydob és a kis kupola közötti harangszint rézlemez fedésének bontásakor olyan szerkezeti károsodások kerültek elő, amely szükségessé tette a harangszinti vörösfenyő oszlopok acélszerkezettel történő megerősítését és a faszerkezet elemeinek jelentős mértékű cseréjét. Ez az előre nem látható és a tervekben sem szereplő beavatkozás a végéhez tart, de ez azt eredményezte, hogy a szerkezet megerősítést követően visszakerülő deszkapárkányzat, burkolat és rézlemez fedés szeptember végére várható befejezését követően a hátralevő munkák várhatóan később fejeződnek be.

A Tűztorony belsejében befejezéshez közelednek a festési munkák, folyamatban van a födémszintek téglaburkolatának készítése és a belső kőszerkezetek felújítása.

Róla admin