Tájékoztatás a Belváros rehabilitáció I. ütemében megvalósításra kerülő projekt előrehaladásáról

további képek »

A Turisztikai központ felújítása során elkészült a terasz szinten kialakításra kerülő kávézó acél tartószerkezete. Jelenleg a korlátok, lépcső építése folyik. Korábban elkészültek a tervezett nyílás kivágások a meglévő vasbeton födémen és falon, valamint kialakításra kerültek az új közbenső födémszint vasbeton szerkezetei.

A Várfalsétány kialakítása során megtörténtek a szükséges bontási és szerkezetépítési munkák, melynek eredményeként biztosított lesz a Várfal melletti területek bejárhatósága a Bünker köztől az Előkapun át a Várkerület mögött, egészen a Match áruház mögötti területig, kapcsolódva a Szent György utcai Sétány szakaszhoz. Elkészültek a sétány mentén felállítandó kandeláberek védőcsövezése és alapjainak kialakítása, valamint az Várkerület mögötti és a Színház utca szakaszon a csapadékcsatorna építési munkái. Jelenleg folynak az Előkapu utcai sétány csatlakozásánál a rámpa kialakításához szükséges vasbeton támfalak munkái. Folyamatban van a Színház utca 3. mögötti pince bemutató tér kialakítása.

Várhatóan júniusban megkezdődhetnek a sétány tervezett burkolatépítési munkái.

A Fő tér Tűztorony előtti szakaszának helyreállítása, burkolása a Tűztorony felújításának befejezésével egy időben kerül kialakítása.

Várhatóan 2012. szeptember végén már átsétálhatunk az elkészült Tűztorony alatt.

további képek »

Róla admin