Folytatódnak a Tűztorony felújítási munkái

A téli időszakot követően újból nagyobb ütemben folytatódhatnak a Tűztorony építési munkái. A torony szerkezeti megerősítése szinte teljes egészében elkészült. Ezt követően kerülhet sor a legszembetűnőbb változást eredményező kapubefalazás kibontására. Annak ellenére, hogy a torony szerkezete teljes keresztmetszetében vízszintes és függőleges irányban is speciális megerősítést kapott, a kapubefalazás kibontása nagy körültekintést igényel. Négy ütemben kerül elbontásra a meglévő mintegy 2-2,5 m vastagságú téglafalazat, és ezzel párhuzamosan a kapu átjáró feletti vasbeton íves megerősítés építése. A kapu teljes kibontása előreláthatóan több hónapot fog igénybe venni.

Jelenleg a vasbeton ívek alapozásához szükséges vasbeton talpgerendák munkálatai folynak.

A torony legfelső helyiségében készül a függőleges falhornyokba elhelyezett Dywidag acélrudak melletti vasalás és kibetonozás. Ezt követően kerülhet sor a legfelső boltozatos födém vasbetonlemezzel történő megerősítésére és a függőleges acélrudak lehorgonyzására és megfeszítésére.

Időközben a toronytest külső, belső falrepedéseit a kivitelező a kivésett hornyokba elhelyezett brutt-saver spirál-acélrudakkal gyógyítja.

Folynak a toronysisak faszerkezetének felújítási munkái a tervezők és a faanyagvédelmi szakértő által meghatározott tölgyfa elemek szükséges cseréjével. Szakemberek dolgoznak a rézlemez fedés felújítás részletes műszaki megoldásán. Több vizsgálattal és szakértők bevonásával került feltérképezésre és megállapításra a jelenlegi réz-lemezfedés vastagsága, állaga. Ebből kiindulva fog sor kerülni a fedés javítására és az esetleges lemezcserékre, megőrizve a város jelképének számító Tűztorony megszokott, patinás sisakfedését.

A toronysisak állékonyságának megerősítése érdekében mintegy utolsó szerkezeti beavatkozásként fog megtörténni a sisak faszerkezetének lekötése, rögzítése a sisak alatt elkészülő vasbeton lemezzel megerősített födémhez a nyolc faoszlop mentén elhelyezésre kerülő acélsodronyok segítségével.

Áprilisban megkezdődhetnek a kőrestaurálási munkák és a torony új vakolatának felvitele.

A tavasz folyamán folytatódhatnak a Tűztorony melletti Fogadóépület felújítása is a további acélszerkezeti elemek, vasbeton födémek építésével.

A Fő tér Tűztorony előtti szakaszának helyreállítása, burkolása a Tűztorony felújításának befejezésével egy időben kerül kialakítása.

A nagy értékű műemlék épület felújítása során az előre nem látható körülmények miatt hosszabb időt vesz igénybe a projekt megvalósítása. Várhatóan 2012. szeptember végén már átsétálhatunk az elkészült Tűztorony alatt.

Róla admin