Szentháromság szobor felújítása

A Szentháromság szobrot Löwenburg János Jakab gróf és felesége építtette 1701 –ben, és ekkor került felszentelésre. A Szentháromság szobor a magyarországi barokk szobrászat egyik legelső és legjelentősebb alkotása. Itt alkalmaztak először kültéri szobornál csavart oszlopot.

Elődeink nagy becsben tartották a szobrot, hiszen még az 1700-as évek végén, majd azt követően az 1800- as években 3 alkalommal, majd az 1900-as években szintén 3 esetben végeztek rajta kisebb nagyobb javításokat, felújításokat. Legutóbb a 80-as került sor kisebb javításokra. Ekkor azonban megváltoztatták a szobor környezetét is. Elmozdultak a szobor körüli lépcsők és ezáltal a szobor felé vezetett csapadékvíz gyengítette a szobor alapját. A Szoborcsoport figurái az eróziós hatások miatt oly mértékben károsodtak, hogy további romlás esetén visszafordíthatatlan változásokra kerülhetett volna sor, ami a szobor hitelességét, értelmezhetőségét is veszélyeztethette volna.

Az elmúlt évben a Fő tér burkolatának és közműveinek felújításával együtt az Önkormányzat saját beruházásában szakértői anyag alapján a Soproni Városfejlesztési Kft végeztette el a szobor restaurálási munkáit a Szűcs és Társa Művészrestaurátor Kft közreműködésével.

Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve a szobor teljes rekonstrukciója két ütemben történt.

Az elmúlt évben a kőfaragó szakemberek visszahelyezték a szobor körüli felújított lépcsőt. Elkészült az emlékmű teljes tisztítása, a posztamens feletti csavart oszlop, oszlopfő, a Szentháromság szobor csoport, valamint a négy felső szobor (Szent Anna, Szent Katalin, Szent Regina, Szent Borbála, Immaculata Mária) plasztikai kiegészítése, konzerválása, hidrofobizálása. Továbbá az oszlopfő fejlemeze új ólomlemez-fedést kapott. Az Atya figurája a tiarán és az országalmán visszakapta a lekopott aranyozását.

Szűcs László és Sütő József restaurátorok keze nyomán ebben az évben megújult a talapzaton levő, nagyon rossz állapotban levő hat nagyméretű szobor és maga a talapzat a feliratokkal együtt. Új ólomlemez-fedést kapott a posztamens felső része és a közbenső kis párkány. A Szent István szobor kezében levő országalma és jogar új aranyozást kap. Megtörténik a Hiányzó fém attribútumok (ismertető jegyek, pl: jogar, országalma kereszt) gyártása, aranyozása, a meglévő hiányos kő-attribútumok pótlása is.

A szakembereknek az egyik legnagyobb kihívást az emlékmű fő nézetén levő leginkább károsodott két donátor figura szennyezett kőfelületeinek restaurálása jelentette, ahol a cirádás ruhák redőitől kezdve a hiányzó újak pótlásáig az arcok plasztikai kiegészítését is el kellett végezni. Az emlékmű teljes felülete konzerválásra került.

A Szentháromság szobor mintegy 50 millió Ft-ból ez év szeptember végére teljes egészében elkészült. (Ebből tavaly 20 millió Ft, idén 30 millió Ft-t költöttünk a felújításra)

A Fő téri munkákkal egy időben elhelyezett diszkrét díszkivilágítással teljes pompájában csodálhatjuk Városunk Fő terének ékességét, megőrizve szépségét a jövő generációjának.

Róla admin