Tűztorony állványozás és a Várfalsétány munkálatai

A Tűztorony alapmegerősítési munkái befejeződtek. A márciusban kezdődő speciális munkákat végző szakemberek, a gépsor, a kiszolgáló konténerek, szivattyúk, cementsiló a napokban vonul le a területről. A JET technológiával végzett alapmegerősítési munkák során több mint 180 furatot készítettek mintegy 1460 m hosszban, mely legalább 540 m3 cement, talaj- és kőzetszemcsék és víz felhasználásából készült jet-beton került beépítésre. A körültekintő és hosszan tartó munkavégzés eredményeként a szakemberek előrejelzése igaznak bizonyult, mert az utóbbi 1-1,5 hónap alatt a mérések csupán néhány milliméteres elmozdulást regisztráltak a toronynál és a szomszédos épületeknél.
Befejeződött a Tűztorony kupolája alatti toronyőr szoba falán lévő falfestmények levétele, védelembe helyezése, amely különleges eljárást igényelt. Több, kisebb darabban történt a festett vakolatok megszilárdítása, konzerválása, majd a felületek rögzítését követően maga a levétel és a műterembe szállítás. A restaurátorok a műhelyben tovább szilárdítják és restaurálják a festménydarabokat, hogy a Tűztorony felújításának befejezéséig a XVII. századi falfestmények megszépülve ismét a helyükre kerüljenek. A Tűztorony előtti terület régészeti feltárását követően megkezdődhetett a torony állványozása. A Városháza és a Múzeumi épület között elhelyezkedő torony állványozása nem kis fejtörést, és komoly számításokat jelent a szakembereknek. Ezt mutatják azok az acélkiváltó gerendák, melyek lehetővé teszik a torony beállványozását egészen a kupola tetejéig, ami várhatóan augusztus 20-ig befejeződik. Ezt követően kezdődhet meg a torony vakolatának leverése és a torony falszerkezetének külső, belső megerősítési munkái.
A Múzeumi fogadóépületben szinte teljes egészében befejeződött a teraszszinten a vasbeton felépítmények bontása. Megtörtént a terasz vasbeton födémén tervezett nyílás kivágása, mely részben a múzeumi bemutató tér természetes megvilágítására és a szinteket összekötő lépcsőszerkezet és lift elhelyezésére szolgál. Jelenleg a nyílások szegélyének acélgerendákkal történő megerősítése, kialakítása folyik.
A kivitelező által korábban telepített toronydaru folyamatosan segíti a kivitelezőt az anyagmozgatásban, állványozásnál.
A projekt részét képező Várfalsétány kialakításnál a Várkerület 78. mögötti várfalsétány szakaszon a faláttöréseket és nyíláskialakításokat követően befejeződött az épület pincéjének megerősítése, és a lebontott kőlépcső visszaépítése. Jelenleg folyik a csatlakozó vasbeton lépcsők készítése.
Várhatóan a napokban megkezdődik a Szent György utcai Várfalsétányon tervezett lépcső építése és a Várkerület mögötti szakaszon a csapadékcsatorna építése.

Nem közvetlenül a projekt részeként, de mindenképpen kapcsolódóan a Fő tér rekonstrukcióhoz, folytatódik az elmúlt évben megkezdett Szentháromság emlékmű alsó, nagyméretű szobrainak, és a talapzatának befejező restaurátori munkái. A munkák során megújul a talapzat felső ólomlemez fedése, a feliratok, és a címer restaurálása, valamint az országalma kiegészítése és aranyozása is.

A Városháza előtti régészeti feltárások során előkerült ókori és középkori talajrétegek későbbi bemutatásához megtörtént a földmetszetek konzerválása, megerősítése, kiemelése, majd műhelybe történő elszállítása.
A feltárt régészeti emlékek védelembehelyezését követően várhatóan az év folyamán rendeződik a Fő tér ezen szakaszának kialakítása. A végleges befejezésre a Tűztorony munkálataival együtt 2012 közepére kerülhet sor.

Sopron, 2011. augusztus 8.

Róla admin