Tűztorony felújítása és megerősítése

A külső szemlélő számára továbbra sem látványos, ám annál inkább fontos és a szakemberek által folyamatosan ellenőrzött alapmegerősítési munkák folynak a Tűztorony felújítása során. Az alapmegerősítési munkákat az eddigieknél is körültekintőbben kell végezni, ugyanis az alkalmazott technológiával együttjáró épületsüllyedések nemcsak a Tűztoronynál, hanem a szomszédos épületeknél is jelentkeztek. Az alapmegerősítés 20%-os készültségénél bekövetkező 2 cm-t meghaladó süllyedés miatt közel 1 hónapig tartó leállást és vizsgálatot követően a szakemberek által meghatározott ütemben folytatódnak a Tűztorony alapmegerősítési munkái. A kivitelezés során naponta háromszor kerül sor az elmozdulások nyomon követését szolgáló ellenőrző mérésekre. A jelenlegi mérések alapján a torony eddig bekövetkezett süllyedése és dőlése 4 cm körüli értéket mutat a Városháza irányába. A szakemberek szerint várhatóan további jelentősebb süllyedésre már nem kell számítani. 2011. június 10-ig a talajszilárdítás 70%-a készült el. Az adott ütemterv szerint 2011. június végéig a tervezett teljes szilárdítás megvalósul.

A szomszédos Storno ház állékonyságának védelmében időközben elkészült az épület és a Tűztorony közötti, alápincézetlen homlokzati falazat, romterület bemutatásánál megtervezett, aláalapozása. A Tűztorony és a szomszédos épületek védelmében került sor a régészeti feltárások miatt kibontott romterület ideiglenes visszatöltésére és vízelvezetés kialakítására.

A Tűztorony alapozási munkáinak előrehaladtával a régészek megkezdhették a feltárásokat közvetlenül a torony tövében.

A külső szemlélő elől elzárva, időközben befejeződött a torony belső régészeti falkutatása, és folyamatban van a toronyszobában levő falfestmények restaurálása.

A Múzeumi fogadóépületben jelenleg a terasz szinten a vasbeton felépítmények bontása folyik.

Az igazán látványos munkák várhatóan június, július folyamán kezdődnek meg a torony felállványozásával. A kivitelező által korábban telepített toronydaru ekkortól helyezhető üzembe. Addig azonban szabadon futó felső gémje mindig a szélirány felé beállva „szellemmozgásokat” végez, de ez műszakilag így indokolt.

A projekt részét képező Várfalsétány kialakításnál a régészeti feltárások a héten várhatóan befejeződnek. A Várkerület 78. mögötti várfalsétány szakaszon a tervezett faláttörés kialakításával megkezdődtek a kivitelezési munkák is.

 

 

Nem közvetlenül a projekt részeként, de mindenképpen kapcsolódóan a Fő tér rekonstrukcióhoz, folytatódik az elmúlt évben megkezdett Szentháromság emlékmű alsó, nagyméretű szobrainak, és a talapzatának befejező restaurátori munkái. A munkák során megújul a talapzat felső ólomlemez fedése, a feliratok és az országalma aranyozása is.

 

 

 

 

 

A romterület bemutatásához kapcsolódóan a feltárások során előkerült ókori és középkori talajrétegek későbbi bemutatásához bonyolult eljárással a restaurátorok igazán bonyolult „pepecselő” munkával a napokban kezdték meg talajmetszetek szilárdítását, majd ezek kiemelését és elszállítását.

Róla admin