Romterület bemutatására szolgáló védőépület munkái

A romterület lefedéséhez tervezett védőépület alapozásának pontos meghatározása érdekében folytak a közelmúltban a régészeti feltárási munkák. Az alaptestek helyén a régészek legtöbbször újabb és újabb faltestbe, illetve burkolatba ütköztek, ami magával vonta az alaptestek áttervezését és azok lehetséges helyének újbóli meghatározását. A feltárások azért olyan fontosak, mert a közel 9 m-es teherbíró talajrétegig az úgynevezett Jet-grouting eljárással lefúrt oszlopok ne roncsolják a római romokat.
A munkálatok során kiváltásra került a Polgármesteri hivatal előtti T-com akna, és a vezetékhálózat.
A tervezett 16 db vasbeton oszlopból 9 db feltárása és pontos meghatározása megtörtént.
A tél beáltával sajnos tovább nem lehet ezeket a munkálatokat elvégezni, így a további munkákra várhatóan tavaszig kell várni.
sopron, belváros, római rom lefedés, tűztorony
Jelenleg a romterület ideiglenes védelembe helyezése történik, mely magába foglalja a romok homokkal történő megvédését és a csapadék elvezetés érdekében a megfelelő lejtések kialakítását.
A régészek védelembe helyezték a római kortól máig kialakult rétegrendet bemutató, a későbbiek során kiállításra kerülő földréteg-metszeteket.
A kényszerű téli pihenőt követően várhatóan 2011 nyaráig befejezésre kerülhet a Fő tér még hiányzó szakasza, a romterület bemutatására szolgáló építmény kialakítása.

Róla admin