Tűztorony előtti feltárás védőépülete

A Városközpont értékmegőrző megújítása projekttel kapcsolatosan kerül megvalósításra a Tűztorony előtti romterület bemutatására szolgáló védőépület.

A Fő tér burkolat és közmű csere, díszkivilágítási munkák befejezése 2010. szeptember 16-val megtörtént, de a Tűztorony és a Storno ház közötti feltárási munkák során előkerült emlékek tervezett bemutatása miatt a Storno háztól a Tűztoronyig terjedő terület a későbbiek során kerül megvalósításra.

2010. március 1. és június 10. között a régészeti feltárást végeztek a Soproni Múzeum régészei a Városháza és a Stornó-ház, illetve a Patikaház és a Stornó-ház közötti szakaszokon.

A feltárás során olyan épített örökségi értékek kerültek elő, amelyek miatt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a feltárt romok egy részének bemutatása mellett döntött. A bemutatandó terület a Városháza és a Stornó-ház között található, az előzetes vizsgálatok és tervek szerint megközelítése a Várostorony melletti védőépületből lehetséges.

Az időközben elkészült és a KÖH részéről engedélyezett tervekben a romterület fölé tervezett védőépületként a feltárt római kori utak szintjéről indulva vasbeton pontalapokon nyugvó, vasbeton pilléreken álló vasbeton lemez födém készül, amely a térrel megegyező szinten, a térrel megegyező burkolatot kap, betekintő nyílásokkal lehetőséget kínálva a romterületre történő rálátásra. Az oldalsó lerekesztés acél szádfal-elemek oszlopokhoz történő rögzítésével valósul meg.

Terveink szerint a megtalált római kori, ill. középkori építmények mellett rétegmetszetek is bemutatásra kerülnének, így egy várostörténeti keresztmetszetet kaphat a látogató. A tervezett kiállítótérben elhelyezésre kerülhetnek a feltárásból származó kőemlékek, illetve a megelőző feltárás itt nem látható egyéb eredményeinek fotó- és rajzdokumentációja, az előkerült, bemutatásra alkalmas tárgyi leletanyag.

Jelenleg a tervezett alaptestek helyén folyik a régészeti feltárás. A feltárás során előkerülő újabb leletek, falrészletek miatt több esetben módosítani kell a korábbi terveket, így a tervezettnél lassabb ütemben haladhatunk a kivitelezéssel.

Ebben az évben várhatóan csak az alaptestek kivitelezésére van esély. A feltárt romterület védelmét egy közbenső feltöltéses szinttel és annak fóliázásával oldjuk meg, és csak tavasszal folytatódhat a munka.

A Védőépület kivitelezését 2011. június végéig szeretnénk befejezni.

Letölthető tervlapok (PDF) 1. 2. 3.

Védőépület megvalósításának terve

Róla admin